Oferta

W ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę pedagogiczną w godzinach 7.00 - 18.00, dla dzieci w wieku
  od 3 do 6 lat (prowadzimy także zerówkę),

 • codzienny kontakt z językiem angielskim, zarówno w trakcie lekcji z
  lektorem, jak i w naturalnych sytuacjach w trakcie dnia,

 • bogaty program zajęć dydaktycznych: glottodydaktyka, dziecięca
  matematyka, mowa i myślenie, edukacja przyrodnicza,

 • Klub Odkrywców, czyli warsztaty naukowe,

 • naukę kodowania i programowania,

 • zajęcia rytmiczno-muzyczne,

 • gimnastykę ogólnorozwojową,

 • zajęcia komputerowe dla 5-6 -latków,

 • zajęcia plastyczno-techniczne,

 • klub przyrodnika,

 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu,

 • profilaktykę logopedyczną,

 • trening umiejętności społecznych,

 • lekcje biblioteczne,

 • atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty,
  spotkania z ciekawymi gośćmi, uroczystości okolicznościowe,
  bale).